A szoláris szimbólum

Írta: VOPUS   
Ouroboros- a farkába harapó kígyó

 

Az Asztrológiában, a Botanikában, a Kémiában és az Alkímiában, és a legősibb kultúrák jelei és jegyei között is megtalálhatjuk ezt a szimbólumot, amely a Napot jelképezi, annak vagy a tisztán anyagi nézetében, csillagként, amely megvilágít minket, és amelynek a sugarai lehetővé teszik az életet a bolygón, vagy spirituális nézetben (a Logosz), amely szintén megvilágít és belső életet ad a sugaraival.

Ezek a szimbólumok, rajzok és jelek nem holmi szeszélynek köszönhetőek. Ellenkezőleg, mindig is a Természet és a Kozmosz Legfelsőbb Törvényeivel vannak összhangban, és a Titkos Úttal, amelyet az Ember saját Személyes Világegyetemének megvalósításához kell követni; erre a hermetikus axiómára alapulnak: "Amint fenn, az van lenn, és amint lenn az van fenn."

Szintén értékelnünk kell, hogy megannyi különböző tanulmányi körben, oly sok időben és térben távoli kultúrában a Szoláris szimbólum mindig egyforma:

Ez lehetővé teszi, hogy a párizsi Sorbonne tudósaival együtt jelentsük ki, hogy "A Gnózis (Ismeret), egy olyan jelenség, amely az ember belsőjében zajlik, egy Transzcendentális Bölcsesség, amely mély változásokat okoz az egyénben. Akkor, tehát bármely korban és helyen átadható, mivel magában az emberben van".

Így hát, ezek a szimbólumok magából a Valódi Ember Tudatából erednek, akik a világon éltek, és akik képesek voltak a saját képességeik által felfogni azt, az emberiségre és az utókorra hagyva a különböző tájakon, kultúrákban és misztérium iskolákban.

A kör egy ponttal a közepében a Nap tökéletes szimbóluma volt és lesz is, ahogyan már mondtuk, odabent és kívül is; ezért megláthatjuk a Dialektika vagy a Tudat Nyelvének eme szintézisét, ebben az egyszerű jelképben kifejezve.

Miért egy kör egy ponttal a közepében és nem egy másik jel?

Mert a Nap a Csillagászatban és a Pszicho-Csillagászatban a Világegyetem központja, ami körül minden forog, amelytől minden függ, és amiből minden elindul, megszületik.

Máskülönben az Alkímiában a Nap jelképezi az Aranyat, a Fényt, a Királyt vagy a Valódi Mély Belső Lényt, amelytől szintén függünk, és akinek köszönhetően világra jöttünk, és akihez vissza kell térnünk, megvalósítva őt a belsőnkben. A Lingam-Yoni alkotó misztériumait jelképezi. A kör női, befogadó, a Pont férfias, projektív. A teljes Világegyetem a Teremtő Energia terméke.

A Kabbalában a Vitális Királyságot jelképezi, vagyis a Gyökeret, amely a Természet és a Kozmosz minden törvényének, minden dolognak Formát ad.

Az I-King-nek Wu-Ki (a kezdet és vég nélküli), amely az ősi Uroborosz szimbólumának felel meg: a kígyó, amely a farkába harap.

Az Ezoterikus Kereszténységben az Abszolút, és úgyszintén a Logosz (a Kozmikus Krisztus), amelyet a szentség aurája vagy nimbusza jelképez azoknál az embereknél, akik érdemből és belső megvalósításokból kerültek közel hozzá.

Végül is, hogy igazoljuk az elmondottakat (hogy térben és időben távoli kultúrák fogalmaiban és absztrakcióiban is megvan), a következőket mondjuk: mikor a hódítók Mexikóba értek, megkérdezték a majákat, ki az ő Istenük, és ők egy kört egy ponttal a közepébe rajzolva válaszoltak, így szólva: "Hunab-Ku".