A macska

Írta: VOPUS   
A macska képes nekünk segíteni, hogy tudatosan lépjünk ki az asztráltestbe
A macskafélék elementáljai ideálisak lehetnek minden, a Felsőbb Életre törekvő számára.Ezzel a Nahuatl fajtával bármely okkultista megtanulhat tudatosan és pozitívan kilépni az Asztrálba.

Az egyiptomiak hódoltak Bastet vagy Basht-nak, az Ősi Egyiptom egyik Istennőjének, akinek női teste volt, és macskafeje. Ő személyesítette meg a Nap jótevő, megtermékenyítő melegségét. Jelképei: egy szisztrum (hangszer), egy égisz (egy vért) és egy karra akasztott kosár.

Az ősi egyiptomiak hódoltak a macskáknak, mivel a Titkos Filozófia Higanyával kötötték össze. Tudnunk kell, hogy a Higany a sperma Fémes Lelke, hogy alkímiai nyelven beszéljünk.

Figyeljék meg, hogy a macska nagy tisztánlátó: éjszaka is lát, sötétben, sőt, ki is megy éjszaka, és éjszaka szaporodik, pontosan a Bölcsek Mély Éjjelén, a Szupra-Sötétségben; magasztos csöndben kell a Higannyal dolgozni, vagyis a Titkos Filozófia Higanyával.

A macska viselkedése arra utal, hogy mély kapcsolatban van a Higannyal, és ebből az okból hódoltak neki. Ne felejtsük el, hogy a Higany Nemesemberré, Megvilágosult Emberré vált. A Természetben mindennek kettős felhasználása van. A fekete macskát, néha, bűnös módon használják a Fekete Mágia romlottjai, de ugyanúgy használhatják a Fehér Mágia szent emberei is. Maguk az elementálok se nem jók, se nem rosszak, minden azon múlik, ahogyan hasznukat próbáljuk venni. Ha jóra használjuk őket, jó tetteket fogunk tenni, ha rosszra használjuk őket, rossz tetteink lesznek.

A macskafélék elementáljai ideálisak lehetnek minden, a Felsőbb Életre törekvő számára. Ezzel a Nahuatl fajtával bármely okkultitsa megtanulhat tudatosan és pozitívan kilépni az Asztrálba. A lényeg az, hogy ne féljen (nagyon nagy bátorságra van szükség).

Nem haszontalan elmondanunk még, hogy az efféle pszichikai kísérletekhez a macska fekete színű kell legyen. Sok művelt tudatlan megengedi magának a luxust, hogy nevessen mindezen ezoterikus kijelentéseken, azonban ez minket nem érdekel. Mi a szellemi nyugtalanságokkal rendelkező emberekhez szólunk, olyan emberekhez szólunk, akik igazán törekszenek a Tudat Felébresztésére.

Amerika régi őshonos lakói mindig is dolgoztak az állatok és növények csodálatos Elementáljaival; segítségükkel végtelen mágikus jelenségeket valósítottak meg, távolról gyógyítottak, viharokat keltettek stb. stb. Védelmezve voltak születésüknél fogva a saját Nahuatl-jük által, amellyel kapcsolatban voltak. A fekete macska egy rendkívüli Nahuatl; eszményiek, ha szeretjük és tiszteljük őket.

Bibliográfia: Samael Aun Weor különböző művei

A macska