Jézus-Krisna hasonlóságok

Írta: VOPUS   

K. Graves a sokat vitatott „A világ tizenhat keresztre feszített megmentője” (Kersey Graves - The World's Sixteen Crucified Saviors) című könyvében több bizonyítékot is bemutat, hogy bizonyítsa, Jézus Krisztus története, úgy, ahogyan az széles körben ismert, nem a szó szerinti történelem, hanem inkább ezoterikus szimbólumok, állandók gyűjteménye különböző kultúrákból, amelyek a Kozmikus Krisztusi Drámát (Élet, Szenvedés és Halál) mutatják be egy Kozmikus és Egyetemes Esemény képében. A továbbiakban néhány hasonlóságot idézünk Jézus, a nagy Kabír, és Krisna, India Megváltó Krisztusa között, aki ezer évvel korábban született. Azonban fel kell hívnunk rá a figyelmet előbb, hogy legalább 48 ősi szent személyiséggel vannak párhuzamok, ideértve a Szeplőtelen Fogantatást is.

Jézus Krisztus Krisna
Volt egy „János” nevű tanítványa. Volt egy „Arjuna” nevű tanítványa.
Jézus szavai: „Én vagyok a világ világossága: a  ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. ”
„Én vagyok a Nap és a Hold fénye, magasan a sötétség fölött. Én vagyok a Láng ragyogása, Fénye mindennek ami fénylik, és a Fény Fényessége.”
Keresztre feszítették és megdöfték egy lándzsával. Keresztre feszítették és megdöfték egy nyílvesszővel.
Halálakor „hat órától kezdve pedig sötétség lőn mind az egész földön, kilencz óráig.”; „és a föld megindula, és a kősziklák megrepedezének; És a sírok megnyílának”.
Halálakor mindenféle természeti katasztrófa és rossz jel történt. A nap elsötétedett délben. Az égből tűz és hamu hullott.
Jézus alászállt a poklokba. Szintén a poklokba szállt le.
Feltámadt a sírból. Feltámadt a sírból.
Sok személy látta a mennybemenetelét. Krisna a testével az Egekbe szállt és sok személy volt ennek tanúja.
Krisztus újra el fog jönni, hogy ítélje meg az élőket és a holtakat. Krisna Urunk lesz a Bírája az élőknek és a holtaknak.
Születését december 25-én ünneplik. Születését december 25-én ünneplik.
Azt mondják, hogy szerény helyen, egy istállóban vagy barlangban született. Szintén egy szerény helyen született: egy barlangban.
A betlehemi pásztorok hódoltak neki. A Nanden-i pásztorok hódoltak neki.
Örökbefogadó apja volt, „József”. Örökbefogadó apja volt, „Nanda”.
Egy szent szűz szülte, akinek a neve „Mária”. Egy szent szűz szülte, akinek a neve „Devaki”.
Heródes megparancsolta a csecsemők megölését, hogy eltüntesse. Kansa király ugyanígy tett.
Élete csodákkal teli. Élete csodákkal teli.
Az Alfa és az Omega, a Kezdet és a Vég. Minden dolognak a Kezdete, Közepe és Vége.
Jézus és Krisna


Jézus és Krisna