A tűz kultusza

Írta: Samael Aun Weor   

Az Aveszta titkos tanítása azt mondja, hogy különböző fajta tüzek vannak: a villám tüze, amely a rettentő éjszakában villan fel; az emberi szervezetben munkálkodó, amely hőt termel és működteti az emésztési folyamatokat; a Természet ártatlan növényeiben összesűrűsödő tűz; a hegyekben izzó, amelyet a földi vulkánok lövellnek ki; az Ahuramazda előtt levő, amely isteni dicsfényt alkot; és a minden nap használatos tűz, amellyel a profánok ételt főznek.

A tűz a perzsáknál- Ahuramazda -Aveszta

A perzsák azt mondták, hogy amikor a forró víz kiömlik vagy leforráz egy élőlényt, olyankor Isten megvonja segítségét kiválasztott népétől.

Valójában a tűznek sok fajtája van, azonban minden tűz közül a legerőteljesebb az, amelyik Ahuramazda (a Szoláris Logosz) előtt lángol, isteni dicsfényt alkotva. Ez a Tűz a szexuális váladékok Transzmutációjának eredménye. Ez Kundalini, mágikus erőink Tüzes Kígyója, a Szentlélek Tüze.

Aki Ahuramazda tüzét keresi, annak a saját filozófiai földjében kell keresnie. Ez a föld maga az emberi szervezet. A perzsa papok ezt a tüzet teljesen elsötétített helyeken táplálták: földalatti templomokban és szent helyeken. Az oltár mindig egy hatalmas fémkupa volt, amelynek a lába a Bölcsek Kövén nyugodott. A tüzet egyfolytában száraz illatos fával táplálták, különösképpen az elbűvölő szantálágakkal. Az ősi papok fújtatóval izzították a tüzet, hogy az emberi száj bűnös lehelete ne szentségtelenítse azt meg.

Töltsd teli kupádat a fény szent borával. Kupád legyen mindig élő tűzzel telve! Kövessétek a Tűz ősi papjait! Emlékezz, jó olvasó, hogy a titkos és filozófiai élő Tűz a te saját filozófiai földedben lángol. Immáron megérthetitek a Tűz Rituáléjának okkult misztériumát.

Tűz

Mindig két pap vigyázott a tűzre. Íme a Kettősség. Mindegyikük egy-egy piszkavasat használt a hasábok elhelyezéséhez, és egy kanalat, amivel illatszereket szórtak rá. Tehát két piszkavas és két kanál volt. Mindezekben megfigyelhetjük a Kettősséget. Ebből azt kell értenünk, hogy csakis a kettes szám képes vigyázni a Tűzre. Szükség van a tökéletes kettősségben élő férfira és nőre, hogy meggyújtsák és vigyázzák Ahuramazda isteni Tüzét.

Csakis az képes meggyújtani a Tüzet, aki az élet tiszta Vizét issza. Csakis aki lábait a lemondás Vizében mossa, az képes meggyújtani a Tüzet. Ez a víz az Ens Seminis jelképe.

Egész Perzsiában találhatunk komplex templom és előcsarnok maradványokat, amelyekben egykor a Tűz Kultuszának hódoltak. Ezeket a leleteket napjainkban olyan helyeken láthatjuk, mint Perszepolisz, Ispahan, Yezd, Palmira, Szusza stb.

A Tűz roppant isteni. Azok házaiból, akik a Tökéletes Házasság ösvényén haladnak, soha nem szabad hiányoznia a tűznek. Egy mélységes hódolattal meggyújtott gyertya mindig felér egy imával, és ezáltal pedig hatalmas isteni energiaáramlatot vonz be a Magasból. Minden a Logoszhoz irányuló imát tűznek kell kísérnie. Ezáltal lesz erős az ima.

Eljött az idő, hogy visszatérjünk a Tűz Kultuszához. A Gnosztikusok hegyi sétákat kell tegyenek, és ott pedig, az Istenanya mély kebelében tábortüzeket kell gyújtaniuk, tüzet kell gyújtaniuk és imádkozni, meditálni. Így vonzhatunk be a Magasból erőteljes isteni energiaáramlatokat, amelyek majd segítenek az Atya Nagy Művében.

Az emberi lénynek a szexuális mágia által kell meggyújtania a negyvenkilenc Tüzet. Amikor perzselő gondolataink vannak, ugyanúgy képesek vagyunk teremteni, mint a Kozmosz leírhatatlan Istenei. A Szent Istenek a Tűznek valódi Miniszterei.

Mágikus erőink Tüzes Kígyóját fel kell emelnünk egészen az Atya Golgotájára (az agy).

A Tűz Magisztériumában az igazi elkötelezett a Beavatás teljes Drámáját meg kell élje. A Négy Evangélium rejtjelekkel lett megírva, és csupán a Beavatottak értik. Jézus Hierofáns nem az első volt, aki megélte a Szenvedésnek azon Drámáját, és nem is az utolsó. Az említett Drámát mindazok megélték, akik Krisztifikálódtak.

Aki valamennyi ősi vallás Szentírásait kutatja, csodálkozással fedezi fel, hogy ez a Dráma Jézus Krisztust évmilliókkal megelőzően létezik. Minden nagy Avatár megélte a Szenvedések ezen Drámáját, elfoglalta benne Jézus helyét.

A Tökéletesség Nagymestere megélte a teljes Drámát, ahogyan meg van írva, azonban nem szabad szó szerint értelmeznünk a Négy Evangéliumot. Emlékezzünk, hogy Betlehem faluja még csak nem is létezett Jézus idejében.

Ízisz- Tonatzin, Rheia, Kübelé, Mária, Adónia, Insoberta, Hadit

KUNDALINI ANYA

Krisztus mindig az Isteni Kundalini Anya Fia. Benne mindig a Harmadik Logosznak köszönhetően fogan meg a Fiú. Ő mindig Szűz a születés előtt, a születés közben és a születést követően.

Az egyiptomiaknál Ízisz a Szűz; a hinduknál Kālī (pozitív aspektusában); az aztékoknál Tonatzin. Ő Rheia, Kübelé, Mária, Adónia, Insoberta stb.

A Tűz Imádói a szexuális mágia ideje alatt a papnővel imádkozhatnak. Hadit „H” mantráját így vokalizálják: Hádit.

Ennek az imának a mantrái a szexuális erők, a gnosztikus Hyle-nek szívig való szublimálásának hatalmával bírnak.

Amikor a Beavatott hívja Isteni Kundalini Anyját, hogy az segítsen testét Dzsinász állapotba helyezni vagy bármely más, a Magas Mágiához tartozó csodát véghezvinni, ő egy Szeplőtelen Szűz képében jelenik meg, a teljes Imádat Anyjaként. Benne testesül meg valamennyi reinkarnációnk minden szerető édesanyja.

Azok az ál-ezoteristák, akik feltételezik, hogy a Kígyó teljesen kifejlődve ébred fel, hatalmasat tévednek. A Kundalininek időre van szüksége a növekedéshez, a fejlődéshez, hogy előrehaladva elérhesse a teljes kifejlettséget. A Szex kell segítse a Kundalinit. A Kundalini kell segítse a Szexet. Nem szabad visszaélnünk sem a Szexxel sem a Kundalinivel.

A Hét Kígyónak megvan a maga csodálatos mása a Hét Fénykígyóban. Előbb a Tűz, majd a Vénuszi Beavatás Brahmikus Nagyszerűsége következik. Előbb a Tűz Hetes Lépcsőjén kell felmennünk, és aztán pedig a Fény Hetes Lépcsőjén.

Előbb Tűzre van szükségünk, aztán pedig fényre.

Táncoló dervisek- szent táncok, a Tűz kultusza

Az Isteni Kundalini Anya, szerető karjában a Szexuális Alkímia Aranygyermekével, a Késpenge Élének rettentő Ösvénye felé vezet minket. Imádott Íziszünk, akinek egyetlen halandó sem emelte fel a fátylát, képes megbocsájtani a teljes múltbeli karmát, ha igazán megbántuk minden tévedésünket.

A Tűzkígyó teljesen átalakít minket. A Kígyó a Kozmosz hatalmas Mennyei Isteneivé alakít minket.

TÁNCOLÓ DERVISEK

A Táncoló Dervisek Szent Táncai, Perzsiában, Törökországban stb., tulajdonképpen a Tűz Kultuszát alkotják. Sajnálatos, hogy Angora hivatalos szervei, túl nagy teret adva a civilizációnak, betiltották a Táncoló Dervisek nyilvános táncait.

A Dervisek tánca csodálatos mása a Naprendszer forgásának a Nap körül. A Dervisek táncai bensőséges kapcsolatban állnak a gerincvelővel és a Szexuális Tüzekkel. Sohasem szabad elfelejtenünk, hogy a kígyó örvend a zenének és a táncnak, ahogyan azt már Egyiptom és India is bizonyította kígyóbűvölőivel. Ezek csodás furulyákon játszanak, az elbűvölt kígyók pedig táncolnak.

(Samael aun Weor, kivonat a „Tökéletes Házasság” műnek A tűz kultusza c. fejezetéből)

A tűz kultusza