Egyetemes egyiptomi alapelvek

Írta: VOPUS   
Egyiptom- A Piramisok

A mitológia és a filozófia ötvözése által, az ősi egyiptomiak nagy igazságokat mutattak be a világnak, egy olyan transzcendentális misztikával, amelyben az igazságra szomjazó kereső elmélyedhet a megfejtésre váró misztériumok végtelen soraiban.

Oscar Uzcátegui, „Gnosztikus Egyiptom” c. könyvében ezt mondja:

Az egyiptomi filozófia ereje olyasvalami, ami sok kutatót továbbra is nagyon érdekel; ez mélységének köszönhető és a bizonyosságnak, hogy az egyiptomiak általa alkották meg filozófiai posztulátumaikat.

Nut Istennő- A Világegyetem Anyja- Az egyetemes világrendet kifejező ábrázolásAz elmondottak bizonyítására következzen most a hét alapelv, amelyen a fáraók és az ő kíséretük misztikus és filozófiai gondolkodása alapult. Bemutatjuk ebben a fejezetben az olvasónak az említett hét egyetemes egyiptomi alapelvet:

 

 • LÉTEZIK EGY EGYETEMES REND
 •  – amelyben minden lény, minden ok és minden idő sajátos küldetés tölt be.

  Ehnaton a Nap ajándékait fogadja

 • LÉTEZIK EGY KOZMIKUS EGYSÉG
 • – ahol minden egy, és ahogyan fent, úgy lent is, és a megmérhető annak a kivetülése, ami nem az.

 • LÉTEZIK EGY EGYÉSGES MÉRCE
 • – amelyben minden más egy ábrázolása a lényeknek és a dolgoknak, az idők pedig pusztán ezen mérték többszöröseinek és hányadosainak a képviselői.

 • EGYETLEN TÖRVÉNY VAN
 • – amely meghatározza az egyetemes rendet és a kozmikus egységet, és az egységes mérce által válik működővé.

  Anubisz – A Törvény Nagy Bírája és a mérleg, amelyen a Lélek jó és rossz tettei méretnek meg
 • LÉTEZIK EGY EGYEDÜLI INTELLIGENCIA
 • – amely mindent felölel, megért és áthat az egyéni intelligenciák által, amelyek csupán annak a kivetülései, ami maga ez az intelligencia.

 • EGYETLEN ÚT LÉTEZIK
 • Rá Isten vezeti bárkájában a Lelket – A Szoláris Intelligencia – ami az engedelmesség a Törvény iránt, amely az egyetemes rendet uralja és meghatározza a vele levő részek egységét.

 • EGYETLEN VALÓSÁG LÉTEZIK
 • – amelyet ugyanazon dolog végtelen arculatainak ismétlődései alkotnak, és amely ugyanúgy érthető a különböző korszakokban. Amennyire megítélhető, ezen posztulátumokban van egy filozófiai vetület, amely csakis azért jelent meg, hogy a jelenlegi filozófia utolérhesse, miután az sok évszázadon keresztül elkalandozott. Minden alapelv a megnyilvánult lény egy ismeretét tükrözi. Az egyiptomiak pedig életük nagy részét annak szentelték, hogy a meditáció által kutassák az élet és a halál misztériumait.

  Egyiptomi sírbolt belseje- a Léleknek, Istennel való egyesülése felé vezető utazását leíró szimbólumok Bizonyos felületes emberek megvetően mondják erre:

  Az egyiptomiak leginkább azért éltek, hogy az élet megismerésére tanulmányozzák a halált.

  Mi, gnosztikusok, Dr. Samael szavaival, a következőket állítjuk:

  Az életet a halál paripái által hátrahagyott patanyomok alakítják. A haláltól mindent megtanulhatunk, az élettől vajmi keveset. Ha a mag nem hal meg, a növény nem születhet meg; a halál szüli az életet.
  Az Élet és a Halál misztériumai
  Egyetemes egyiptomi alapelvek