Próféták és jövendőmondók

Írta: Samael Aun Weor   

Mert a bálványok hazugságot szólnak, a varázslók pedig hamisságot látnak és üres álmokat beszélnek, hiábavalósággal vígasztalnak; azért elszélednek, mint a juhnyáj, a mely sanyarog, mert nincs pásztora.

Zakariás 10:2

Próféták és jövendőmondók - Eliphas Lévi

Különbséget kell tennünk a próféták és a jövendőmondók között.

Eliphas Lévi a következőket mondja: „A jövendőmondó szó (spanyolul adivinio) a divinaris, divinus szóból ered, amelynek jelentése: az isteniség gyakorlása”. Azonban Alphonse Louis Constant Abbé megfeledkezett az A betűről, amely az isteni szó előtt áll.

A nyelvtan szerint az A előtag különválást, eltávolodást jelöl, a Teo pedig Istent jelent, azonban az A képzővel az ATEO szót képezhetjük, amely szóval azokat nevezhetjük meg, akik nem hisznek Istenben. A jövendőmondó (Adivino) pedig pontosan az isteni ellentétét jelöli, vagyis az ördögit. Hasonlóan, az apolitikus is a politikától független személyt jelöl.

Ha figyelmesen olvassuk a Bibliát, sehol sem találhatunk a jósok mellett szóló részeket.

Amikor Nabukodonozor király mágusokat, asztrológusokat, jósokat és varázslókat hívott, hogy fejtsék meg a szoborról szóló álmát, egyetlen jövendőmondó sem tudta ezt feltárni a királynak, azonban Isten egyik prófétája a király elé állt, és így szólt: „A titkot, a melyről a király tudakozódék, a bölcsek, varázslók, írástudók, jövendőmondók meg nem jelenthetik a királynak;”. „De van Isten az égben, a ki a titkokat megjelenti; és ő tudtára adta Nabukodonozor királynak: mi lészen az utolsó napokban.”
 

Dániel PrófétaEz a rész Dániel próféta könyvének második részében szerepel, és elmélkedésre késztet.

Dániel, az élő Isten prófétája volt az egyetlen, aki képes volt Nabukodonozor álmát feltárni.
 
A jövendőmondók sötét tisztánlátók, fekete mágusok.
 
A próféták a fény tisztánlátói, fehér mágusok.
 
A jövendőmondók a pokol képeit látják, és a pokol álmait álmodják, amelyeken keresztül olyan eseményeket jövendölnek, amelyek nem mindig történhetnek meg, mert a pokol sötét képei nem mindig kristályosodnak ki a fizikai világban.
 
A pokol sötét képei valóban a pokolból valóak, de nem mindig kristályosodnak ki a fizikai világban.
 

A próféták a fény tisztánlátói, a Szentlélektől megvilágosított emberei Istennek, és a jóslataik pontosak, mert a tobozmirigyüket és az agyalapi mirigyüket teljesen megvilágosítja a szent tűz.

A Fehér Testvériség Chelái kezdők, a próféták tanítványai, és ezáltal a próféták hírnökei lehetnek, és továbbíthatják az embereknek a szent Mesterek szavát.

Ahhoz, hogy valaki próféta legyen, be kellett fogadnia a Szentlelket.
 
Azonban a Fehér Páholy tanítványai a próféták hírnökei és tanítványai.

Perugino: Szentlélek

A hiú álmok a pokolhoz tartoznak. A fény álmai a világossághoz…

A próféták közt is vannak rangok…

A megvilágosodást fokozatosan érik el, mert a „természet nem ugrik nagyokat”. Mindenben vannak szintek és szintek, fokozatok és fokozatok…

A tisztánlátónak is van tisztánlátója, és a prófétának prófétája. A Benső a tisztánlátó tisztánlátója, és a Benső a próféta prófétája.

Michelangelo- ZakariásA tanítványaink fényes látomásai a Fehér Hierarchiáktól származnak. Mindazonáltal a tanítványaink paráznaságba eshetnek, és a fekete utat választhatják, eltávolodva a próféták útjától, ezáltal változva jövendőmondókká.

Az álmaik ilyenkor a pokol álmai, hiú álmok, és a sötét jóslataik sajnálatos módon elbuknak, zavart és szégyent keltve bennük.

A Próféták a Tiszteletreméltó FEHÉR PÁHOLY Mesterei.

A jövendőmondók fekete mágusok, sötét tisztánlátók, Baál prófétái, akik Jezabel asztalánál esznek, és a paráznaságot tanítják, és a bálványoknak szentelt dolgok táplálását.

A tanítványaink a tökéletesség útját kell kövessék, tiszták kell legyenek, hogy a képzeletük tiszta kristálya tökéletes tükörré váljon, amelyben az Egyetemes Tűz minden értékes képe tükröződhet.
 
Minden tisztátalan gondolat, minden gyűlölet, minden irigység, féltékenység, rosszaság, stb., bemocskolja a tisztánlátás tiszta kristályát, ezáltal változtatva a tanítványainkat az árnyak tisztánlátóivá, jövendőmondókká.

 

Tüzes rózsa, XXV. fejezet: „Jövendőmondók és próféták”, Samael Aun Weor

Próféták és jövendőmondók