A 12. Arkánum

Írta: VOPUS   
Tarot, 12. Arkánum, Egyiptomi Tarot- Az apostolság

A 12. Arkánumot a Kabbala az „Apostolság” néven ismeri. Az akasztott ember alakja egy lefelé mutató háromszöget alkot, míg a lábai kereszt alakban állnak a háromszög felett. A teljes munka célja a Lélek megszerzése, vagyis, hogy összekössük a Keresztet a Háromszöggel, ez a Nagy Mű.

A 12. Arkánum jelképezi még a Zodiákus 12 Jegyét, a 12 Apostolt, Izráel 12 Törzsét, az Alkimista Érlelés 12 óráját, a 12 Képességet, a Si–12 Hidrogént.

A kínai hagyomány tíz Törzsről (Shikan) beszél, és 12 Ágról, vagyis a Tíz Szefirotról és az Emberi lény Tizenkét Képességéről. Tudnunk kell, hogy a hét Csakra és az öt Érzék együtt a Tizenkét Képesség.

A Világegyetem a kínai Huel-Tum-ból jött elő, a Káoszból. A Tíz Törzs és a Tizenkét Ág szintén a Káoszból erednek, amely az Alkímiában az „Ens Seminis”, amelyben az „Ens Virtutis” található, és ez a Nagy Mű alapanyaga, amely Paracelsus szerint a Mag Lényege. Ez az entitás a Bölcsek Köve vagy a Lapis Philosophorum, amelyet oly nagyon kutattak a Középkor Alkimistái.

A kínaiak szerint Fu-Ji Isten (Ádám-Krisztus) Éjfélkor születik, a tizedik hónap negyedik napján, pontosan a 12. évben. Amikor Hoa-Sze szűz a folyóparton (a Szeminális Folyadék) sétált, akkor fogant meg a méhében Krisztus, amint a Nagy Ember nyomdokain lépkedett.

Mindezek a dolgok nagyon érdekesek: a negyedik nap a Négy Elem. A Tízes számban találhatjuk a Lingam-Yoni minden titkát, ez a Tíz Szefirot jelképe, és a kör egy vonallal kettéválasztva pedig a Szexuális Misztérium.

A Tizenkettes szám a Tizenkét Képesség, amelyre szükség van, hogy Krisztus megtestesüljön a szívben.

A 12. Arkánum mélyen tanulmányozza Basil Valentine 12 Kulcsát.

Az Új Jeruzsálemet illetően a következőket találjuk: „És nagy és magas kőfala vala, tizenkét kapuja (a Világegyetemben és az Emberben található 12 Zodiákus Kapu), és a kapukon tizenkét (Zodiákus) angyal, és felírott nevek, a melyek az Izráel fiai tizenkét törzsének nevei:” (a Tizenkétféle Emberiség, a Tizenkét Csillagjegy hatásainak megfelelően). (Jel. 21:12)

„Ahogyan Fent, úgy Lent is.” Az Embernek Tizenkét Képessége van, amelyeket Tizenkét Atomi Angyal ural. A csillagos térben és az ember bensőjében Tizenkét Csillagjegy van. „Napkeletről három kapu; északról három kapu; délről három kapu: napnyugatról három kapu.” (Jel. 21:13)

„És a város kőfalának tizenkét alapja vala, és azokon a Bárány tizenkét apostolának nevei.” (Jel. 21:14) A Tizenkét Állatövi Jegy és a Tizenkét Energetikai Szféra úgy tevődnek egymásra és egymásba, hogy közben nem keverednek. A Tizenkét Régióban teljességgel létrejön a Szoláris Emberiség. A 12. Arkánum az Égi Jeruzsálem alapja, a Tizenkettes Arkánum a Szexuális Alkímia szimbóluma. Ez az áldozat és az elvégzett Mű.

A 12. Arkánum Áldozatokkal és Szenvedéssel jár, az Apostolság kártyája. Mégis, ez a szám nagyon is teljes, a híres dodekaéder, amelyen a Naprendszer minden egyetemes teremtése nyugszik, amelynek 12 Alapja van, 12 Bolygója.

Az Uránusz, Neptunusz és a Plútó figyelembevételével 10 bolygó van; az Ezoterikus Tudomány úgy tartja, hogy még van két másik bolygó is a Plútón túl. Mindig is Tizenkét Megváltó Bolygóról beszéltek, Jézus Mesternek Tizenkét Tanítványa volt, és a Pistis Sophia Gnosztikus szövegeiben is Tizenkét Megváltóról beszélnek.

A 12. Arkánum sok szenvedést hoz, sok harcot. Nagyon szép szintézise van, mivel 1 + 2 = 3, ami úgy Anyagi, mint Szellemi gyarapodást is jelent.

Te, aki a beavatást keresed! Te, aki oly sokat olvasol! Te, aki iskolából iskolába szállva élsz, folyton kutatva; folyton törekszel és sóhajtozol. Mondd meg őszintén, felébresztetted már a Kundalinit? Megnyitottad már a hátgerinced Hét Templomát? Inkarnáltad már a Bárányt?

Válaszolj nekem, olvasó barátom. Légy őszinte önmagaddal. Tedd a kezed a szívedre és válaszolj őszintén. Elérted az önmegvalósulást? Biztos vagy benne, hogy Istenné fogsz változni? Mit értél el? Mit értél el a sok elméleteddel?

Aki az Ön-Megvalósításra törekszik, annak a Tudat Forradalmára van szüksége: Meghalni, Megszületni és Áldozatot hozni, így fejezzük le az Ént a Tudat Forradalmával. A Tudat Forradalmával hozzuk létre a Szoláris Testeket. A Tudat Forradalmával inkarnáljuk a Lényt. Egészen addig még nincs Valódi létünk.

A 12. Arkánumnak megfelelnek:

  • Héber betű: „LAMED”
  • Transzcendentális axióma: „Még ha nappal ki is fáraszt a Nap, és éjszaka elszomorít a Hold, ne lépj síkos helyre, és ne aludj el, amikor őrködnöd kell.”
  • Szellemi szint: Jól véghezvitt elégtétel.
  • Órarend: Apollóniosz harmadik órája: „A Kígyók, a Kutyák és a Tűz.” (Szexuális Mágia. Munka a Kundalinivel.)
  • Mentális Szint: Körültekintés a fájdalmas döntésekben.
  • Fizikai szint: Az önfeláldozás, egy rugalmas erő.

Kivonat Samael Aun Weor „Tarot és Kabbala” c. művéből.

A 12. Arkánum