A 6. Arkánum

Írta: VOPUS   
Tarot, 6. Arkánum, Egyiptomi Tarot

A 6. Arkánum a Tarot „Szerelmese”, a jelentése pedig Beteljesülés. Az emberi lény a Vétek és az Erény között van, a Szűz és a Prostituált, Uránia-Vénusz és Medusza között. Abban a helyzetben van, hogy választania kell a két út között.

A 6. Arkánum a Férfi és Nő közötti bűvölet, egyensúly, szerelmes egyesülés. A rettentő harc a Szerelem és a Vágy között. Itt találjuk a Lingam-Yoni misztériumokat. Ez a házasság. A hatos számban találjuk a nemi vágyat, a szépítés ötleteit, a kölcsönösséget, a termékenységet, a szerelmet. A 6. Arkánumban az egyénnek választania kell az egyik vagy a másik Út között.

A 6. Arkánum a Szellem és az Állati Fenevad közti harc. A hatos szám az Isten és az Ördög közti harcot jelképezi. Ezt az Arkánumot fejezi ki Salamon Pecsétje. A felső háromszög a Kether, Hokmah és Binah jelképe, a Bölcsesség fénylő Sárkánya (Atya, Fiú, Szentlélek); az alsó háromszög a Három Áruló jelképe, akik a Szentháromság ellentétei, éspedig: a Vágy, az Elme és a Rosszakarat Démonai, akik minden pillanatban elárulják a Benső Krisztust, és amelyek az Egó alapját alkotják.

Salamon Pecsétjében a felső háromszög jelképezi az Örök Halhatatlan Háromságot. Az alsó háromszög a Három Árulót jelképezi, akik a bensőnkben vannak:

 1. A VÁGY DÉMONA
 2. AZ ELME DÉMONA
 3. A ROSSZAKARAT DÉMONA

Ők Jób Három Rossz Barátja. Hiram Abiff három gyilkosa:

 1. JÚDÁS, KAJAFÁS, PILÁTUS – a Keresztény Szimbólumvilágban
 2. APOPI, HAI, NEBT – az Egyiptomi Szimbólumvilágban
 3. SEBAL, ORTELUK, STOKIN – a Szabadkőműves Szimbólumvilágban

Ez a Három Áruló az Elmében él, saját magunkban vannak. Emlékezzünk rá, hogy Dante ábrázolásában a Föld középpontjában levő Lucifernek három szája van, és mindegyikben egy-egy árulót láthatunk. A Biblia ezt a Három Árulót megemlíti Szent János Jelenések könyvében is (16:13): „És láték a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijőni, a békákhoz hasonlókat;”.

A 6. Arkánumot Salamon Pecsétje fejezi ki. A betlehemi csillag maga Salamon Pecsétje. A Csillag hat sarka Hímnemű. A hat bemélyedés a sarkok között pedig Nőnemű. Ennek a Csillagnak összesen 12 Sugara van, hat hímnemű és hat nőnemű. Ebben vannak összefoglalva és szintetizálva az A.Z.F. Arkánum misztériumai.

Salamon Pecsétjében össze van foglalva valamennyi Csillagövi Mérték, a ragyogó Csillag 12 Sugara az Alkímia által kristályosodik ki a tizenkét Állatövi Jegyben.

Salamon Pecsétjében megtalálhatóak a Zodiákus és a legyőzhetetlen Központi Nap közti bensőséges kapcsolat lenyomatai.

IX. Hilarius, a Fény Nagytiszteletű Mestere, a ragyogó Csillagról ezt mondta:

„Minden kikristályosodás alapja és minden virágzás sémájának a modellje. A két háromszög, amelyben egyesül vagy különválik a Szerelem, azok a varrógéphajók, amelyekkel az Örök Élet leírhatatlan misztériumait varrják vagy bontják szét. Fönt, a Dicső Örökkévaló az Atya, Fiú és Szentlélek képében cselekszik. Lent, az ellentétének az ereje uralkodik, az erő, ami felszabadít, és az erő, amely végrehajt. »Én vagyok a ragyogó Hajnalcsillag«, kiált fel János, akinek a kezeiből kapta meg a Vénuszi Beavatást a hőn szeretett Jézus”.

„Így hát, mindannyiszor, amikor az Örök Mértantudós a figyelmét a tér egy pontjára összpontosítja, ott azonnal felkel a győzedelmes Csillag, egy új Tudatállapot születését hirdetve, egy Lénynek, egy gömbnek, egy égitestnek, egy Napnak az Archetípusát.”

Ashrama Avatár negyedik üzenete

A 6. Arkánumnak a 6. Csillagjegy felel meg, a Szűz. A bolygója a Vénusz, a zenei hangja pedig a LA. A Hasnyálmirigy Langerhans Szigetével áll kapcsolatban, amely a cukrok emésztéséhez oly fontos Inzulint termeli. A színe a Kék, a központja pedig a Sacrum, vagy a Keresztcsont, a Muladhara Csakra. A hatos a mirigyekkel áll kapcsolatban.

A hatos számnak 72 Kapuja van minden oldalon, és 72 Intervalluma. A Beavatott, aki átkel ezen a 72 Kapun, beléphet az Élet Nyers Valóságának Világába és a Sziderális Világba. A Nyers Valóság Világa a Kilencedik Szféra, mert a 72 Kapu = 7+2=9. Ha megértjük, mi is a 72 Kapu, ha megismerjük, mi a Nagy Arkánum, akkor beléphetünk az Élet Nyers Valóságának Világába és a Sziderális Világba, ami az Asztrális Világ.

A 6. Arkánumnak megfelelnek:

 • Kabbalai Szefirot: „TIPHERETH”
 • Héber betű: „VAU”
 • Transzcendentális axióma: „Adj nekem munkát Uram, de erőt is vele.”
 • Szellemi szint: Ösztönös megismerés.
 • Mentális szint: Önmegtartóztatás és kapzsiság, szabadság és szükség, kötelesség és kiváltság.
 • Fizikai szint: Az állapot meghatározottsága.

SZINTÉZIS:

 • Beléptünk az Akarat és a Szerelem világába.
 • A Kozmikus Tudomány amfiteátrumába való belépéshez el kell lopnunk az Ördögtől a Tüzet.
 • A Szerelmesnek el kell lopnia a Sötétségtől a Fényt.
 • A nővel intenzíven kell gyakorolni a Szexuális Mágiát.
 • Vissza kell hódítani az Éden Tüzes Kardját.

Kivonat Samael Aun Weor „Tarot és Kabala” c. művéből