Az 5. Arkánum

Írta: VOPUS   
5. Arkánum, A főpap - Egyiptomi tarot

Az 5. Arkánum fenséges, magasztos, a szigor és a Törvény száma, a Mars és a háború száma. A Tarot 5. Arkánuma Tanítást, Karmát jelez. Az ötödik Ciklust, az ötödik Fajt, az ötödik Napot, az öt Tattvát, az öt Ujjat, az öt Evangéliumot, az öt Érzéket, az agy és a petefészek öt Kamráját, az Isteni Anya öt Aspektusát jelképezi.

Az embereknek meg kell érteniük mit jelent a „Karma” szanszkrit szó. Barátaim, van egy törvény, amelynek a neve: Karma; nem haszontalan kijelentenünk, hogy egy ilyen szó, önmagában, ezt jelenti: a Tett és a Következmény Törvénye. Nyilvánvaló, hogy „nincs ok okozat nélkül, sem okozat ok nélkül”.

A Mérleg Törvénye, a Karma rettentő Törvénye ural minden teremtett dolgot. Bármely ok végül okozattá változik, és bármely okozat pedig okká változik.

Meg kell értenünk, hogy mi is a kiegyenlítés Törvénye. Minden tettért meg kell fizetni, mert nincs ok okozat nélkül, sem okozat ok nélkül. A „Halottaskönyv” LIX. fejezetében NU személye győzedelmesen így szól: „Én vagyok a Sakálok Sakálja, és a Fény Istenének jelenlétéből kapom a levegőt, és elvezetem az égbolt széléig, és a Föld határaihoz és tartógerendáinak széléig, Neveh madarának röptével. Így kapnak hát levegőt ezek a Fiatal Isteni Lények.”

Az 5. Arkánum Főpapja, a Sakálok Sakálja, a sors Archonjainak a Vezetője, ő Anubisz, a Sakálfejű Isten. Anubisz temploma a Karma Urainak Temploma. A Földalatti Világban Anubisz kezében vannak a Karma kártyái. Minden egyes emberi lénynek megvan a maga alkukártyája.

Aki megtanulja irányítani a KA-t (az Asztráltest), az meglátogathatja a Sakálok Sakáljának a Templomát, hogy betekinthessen a kártyájába és alkut köthessen.

A Sakálok Sakálja vezeti az égbolt összes sarka közt a Fényt, amely egészen Neveh madarának,  a hatalmas Kígyónak a határaihoz elér, aki a bíráskodó Maat 42 bírójának egyike. Ez a Hatalmas Bíró a Naprendszer Logosza.

A Sakálok Sakálja ennek a Hatalmas Bírónak az utasításai szerint dolgozik. A Fiatal Isteni Lények, akik Anubisszal dolgoznak, a Karma Urai.

Az alkimistának meg kell tanulni a KA kezelését, hogy meglátogathassa a Sakálok Sakáljának Templomát, hogy alkudhasson. Az Áldott Kővel való munkánkban elengedhetetlen, hogy megtanuljuk tudatosan irányítani az alkuinkat.

Senki sem menekülhet az Igazságszolgáltatás elől, mert a Tudatunk mélyén ott van a KAOM, a Karma Rendőrsége, amely mindannyiszor testet ölt, ahányszor csak fel kell jegyeznie egy pozitív vagy egy negatív cselekedetet.

A Tarot 5. kártyája a Beavatás, Útmutatás, Tanítás, Karmikus Törvény, Filozófia, Tudomány, Művészet. Samael Korszakában élünk, aki az ötödik a hetek közül; megkezdődött a visszatérés a Nagy Fénybe. Az Élet immár kintről befelé áramlik, a Lenni vagy nem Lenni kérdése előtt állunk; el kell döntenünk, hogy Angyalok vagy Démonok, Sasok vagy Hüllők leszünk, szembe kell szállnunk a sorsunkkal.

Az 5. Arkánum a Hierofáns, a Törvény, a Szigor, az Izzó Pentagram, a Lángoló Csillag, az Isteni Mindenhatóság jele; ez a hússá lett Ige leírhatatlan szimbóluma, a Mágusok rettentő Hajnalcsillaga.

Az ötös szám a Pentalfa, az Ötágú Csillag. A Merkúr bolygó felel meg neki, és az ötödik csillagjegy, az Oroszlán. Az ötös számnak a Napfonat felel meg, a fémje pedig a Higany. A zenei hangja a SOL. Az epével áll kapcsolatban.

Ezoterikus szemszögből a Mars a bolygója. A Kabbala Ötös száma a Hierofáns, a Szigor, a Törvény. Azt mondják, hogy 72 Kapuja van, és minden kapun 35 Alapelv áll: a hatalmunk annak a függvénye, hogy mennyire tartjuk tiszteletben ezeket az Alapelveket. Az ötös az Élő Láng, amelyik belénk hatol és minden irányba szétárad belül: maga az Életképesség, a Tűz.

Pszichológiai szemszögből az Ötös Szám: Meggyőzőerő, Kutatás, Kiválasztás, Megértés.

Az ötösben találjuk a tanulmányozást. Ezt a számot mélyen kell tudnunk kezelni, elmélkedve, elemezve, kutatva, új oldalakat felfedezve, elemezve és kutatva. Semmit sem szabad meggondolatlanul tenni, mert ha nem teljesülnek a felsorolt feltételek, a dolgok rosszul sülnek el.

Nem arról van szó, hogy tervezzünk el mindent, mert a tervek megdőlnek, aki az életét tervezgetéssel tölti, elbukik. Meg kell látni a dolgok pró és kontráját, hogy a feladatainkat jól végezzük el, hogy megtanuljunk önállóan gondolkodni; mindazok, akik terveket szövögetve élnek, elbuknak, az idejüket terveken gondolkodva töltik el, és elbuknak.

Gyakorlatiasnak kell lennünk, és Intelligensen cselekednünk, hogy ne valljunk kudarcot.

A gondolat és a tett közötti szakadékból néha megvalósíthatatlan tervek születnek.

Nem a tervekre, hanem az Intelligens, Bölcs, Megértő tettekre kell támaszkodnunk, különben nagy kudarcoknak nézhetünk elébe. Ébernek kell lennünk.

Az ötös szám az Erő szimbóluma is; a dolgokat Intelligensen, éberen kell végeznünk, hogy ne hibázzunk.

Az 5. Arkánumnak megfelelnek:

 • Kabbalai Szefirot: „GEBURAH”.
 • Héber betű: „HE”.
 • Transzcendentális axióma: „Már hallottalak, de most a szemeim is látnak és a szívem is érez téged.”
 • Szellemi szint: A Teremtő Megnyilvánulásai.
 • Mentális szint: A szenvedélyek uralása.
 • Fizikai szint: A Természet erőinek uralma.

SZINTÉZIS:
 • Nem csupán az okozott rosszért kell Karmát fizetni, hanem a jóért is, amit megtehettünk volna, de nem tettük meg.
 • Minden rossz tett egy aláírt csekk, amelyet a következő életben kell befizetnünk.
 • „Mikor egy Alsóbb Törvényt felülír egy Felsőbb, akkor a Felsőbb Törvény eltörli az Alsóbb Törvényt.”
 • Senki se ámítsa önmagát; amit az ember elvet, azt fogja aratni, a tettei pedig követni fogják őt.
 • A Karma Urai az Objektív Bíróság Ítélőszékein a Lelkeket a tettek alapján ítélik meg, konkrét, világos és meghatározott tettek alapján, nem pedig a jó szándék után.
 • Az eredmények mindig magukért beszélnek; teljesen hasztalan, ha csupán jó szándékaink vannak, de a tettek katasztrofálisak.
 • A Tűz ezoterikus beavatási folyamatai során tökéletesen meg kellett értenem a következő posztulátumokat:
  • „A TÖRVÉNY OROSZLÁNJA ELLEN A MÉRLEGGEL KÜZDHETÜNK.”
  • „AKINEK VAN TŐKÉJE, AMIVEL FIZETHET, AZ FIZET, ÉS JÓL JÁR AZ ALKUVAL; AKINEK NINCS MIVEL FIZETNIE, AZ SZENVEDÉSSEL FOG FIZETNI.”
  • „TÉGY JÓ TETTEKET, HOGY MEGFIZESD A TARTOZÁSAID.”

Kivonat Samael Aun Weor „Tarot és Kabala” c. művéből