Az 1. Arkánum

Írta: VOPUS   
Egyiptomi Tarot, 1. Arkánum - A Mágus

Az 1. Arkánum a „Mágus”, aki Beavat, ő a kezdet, az Egy, az Egység, minden személy Isteni Szelleme, a Monád vagy a Halhatatlan Szikra minden emberi lényből, minden teremtményből. Az Egyes minden Egység Anyja, az Egyes a Kettesbe válik szét, amely a következő Arkánum: a Papnő.

Az 1. Arkánumban rejlik az Eredendő Kezdet Egysége. Nyilván ez bármely Egység eredete, mivel minden az 1. számmal kezdődik.

Az Egység a Dualitás vagy a Kettősség eredete, 1+1 = 2; végül is ebben az Egységben rejlik a Háromság alkotó szintézise. Az Egység az „1”, az Isteni Monád, az Első Logosz, az Atya aki titkon van, és mindenkinek megvan a saját, egyéni Monádja.

Az 1. szám a Nap, a Királycsillag, az, aki életet ad; a Kos csillagjegy felel meg neki, amely a fejet uralja. A zenei hangja a DO, a színe pedig a Fehér, a fémje az Arany és a drágaköve a Gyémánt.

A csakráknak megfelelő idegfonatok közül az 1. Számot, a Szívet tulajdonítják neki, mivel ha a szív működése megáll, akkor a halál következik, ezért ez az Egyes Szám. Az 1. szám az Atya Bölcsessége, a Korona, mert a Napok Vénje a Király, akinek hatalma van a Természet felett. Ő az 1-es, mert ő birtokolja a hatalmat, mert ő uralkodik.

A Bölcsesség az Atyáé; mi nem vagyunk képesek a Monádot tanítani, az Atya Bölcsessége előrelát mindent. Az eredendő fogalmaknak felel meg az Egyes. Nyilvánvaló, hogy az egyes számhoz tartoznak: az akarat, az egyéni kezdeményezés, a vállalkozószellem.

Az 1. Arkánum: azt jelképezi, ami elindul, ami elkezdődik, amit elültetnek, ami megkezdődik. Minden kezdet nehéz, keményen kell dolgozni, vetni kell, hogy arathassunk.

Megadja a képességet, hogy megoldjuk a feladatokat. Erőt ad, úgy az ébredéshez, mint a Fizikai Világ szenvedélyeinek uralásához.

 

A természeti elemek rendezésére és a mozgásban levő erők uralására irányul. Megadja a képességet a megszerzéshez, a döntéshez, a formázáshoz, az alkalmazáshoz.

Az 1. Arkánum az Egység, a Fény Princípiuma, az Atya, a megnyilvánult Világ, az élő egységes Ember, amely önmagában teljes, minden Cselekedet Értelmi Alapja, minden Szintézise, a Beavatás a Misztériumokba és a megfejtésüknek és felhasználásuknak a képessége, az Akaraterő.

Az 1. Arkánum hozza el a Győzelmet, azonban csakis a Karma miatti harc által.

Az 1. Arkánumnak megfelelnek:

 • Kabbalai Szefirot: „KETHER”.
 • Héber betű: „ALEPH”.
 • Transzcendentális axióma: „Légy olyan a műveidben, mint a gondolataidban.”
 • Szellemi szint: Beavatás a Misztériumokba.
 • Mentális szint: akaraterő.
 • Fizikai szint: a mozgásban levő erők uralása.

 

SZINTÉZIS:

 • Ez az Arkánum, a Mágus, a Férfi jelképe. A Férfi Princípium.
 • Az 1. szám a kezdetet, az elindulást jelképezi.
 • A Tarot összefoglalja a teljes munkát, itt zajlik minden lelki folyamat.
 • Az Egység a Háromság alkotó szintézise.
 • Amíg nem ismerjük meg önmagunkat, addig nem tudhatunk semmit a Lélekről és a Szellemről.
 • A Mágussá válás négy alapfeltétele:
  • TUDJ SZENVEDNI
  • TUDJ HALLGATNI
  • TUDD MAGAD MEGTARTÓZTATNI
  • TUDJ MEGHALNI

Kivonat Samael Aun Weor „Tarot és Kabbala” c. művéből

Egyiptomi Tarot, 1. Arkánum - A Mágus