Sors és Karma

Írta: VOPUS   

Sors és Karma - A Karma Törvénye

Bevezetés:

Létezik a Karma Törvénye, ami a kozmikus rend része. Úgy is ismerik, mint végzet, eleve elrendeltetés, sors, nemezis és hasonlók. 

A Karma Törvénye egyetemes és örök, mint a végtelen tér. A Karma Törvénye azonos itt is és ott is, ma épp olyan, mint volt tegnap és lesz holnap.

A Karma Törvénye mindent átjár és nem bújhatunk el előle. Ural valamennyiünket még akkor is, ha ennek nem vagyunk tudatában. A Karma Törvénye hat önökre akár akarják, akár nem, akár szeretik, akár nem, akár hisznek benne, akár nem, legyenek önök akár hinduk, akár buddhisták, akár keresztények, akár taoisták, akár zsidók, akár muszlimok.

Azonban ez a cikk az ön-megismerés nézőpontjából vizsgálja a sorsot és a Karma Törvényét. A belső tudatosság vagy a kaom annak képessége, hogy tudjuk, mi a helyes és mi nem.

 

A kaom egy tudatos képesség, azaz objektív és nem szubjektív. Így hát nem összekeverendő a hamis bűnösségérzettel, szégyenérzettel és a többi ehhez hasonlóval.

A teljesen felébredt és kifejlesztett belső kaom lehetővé teszi a beavatott számára, hogy felfogja, mi a törvény és összhangban maradjon azzal. Ezt a belső tudatosságot aktiválhatjuk bizonyos meditatív koncentrációs gyakorlatokkal.

Valójában csakis a tudatos, felébredt kaommal rendelkező, megvilágosodott emberek vannak közvetlen tudatában a Karma Törvényének. Mindenki más csak hírből ismeri.

Valójában csakis a tudatos, felébredt kaommal rendelkező, megvilágosodott emberek vannak közvetlen tudatában a Karma Törvényének. Mindenki más csak hírből ismeri.

Felfedezhettük, hogy a világvallások mindegyikében megtalálható néhány közös alapelv, amelyeket eredetileg e vallások megvilágosult alapítói adtak át, akiknek közvetlen, misztikus módon érzékelték a törvényt és így, el tudták magyarázni annak alapelveit azoknak, akik nem voltak elég tudatosak.

A Karma Törvénye:

Sors és Karma - A Karma Törvénye - Kauzalitás

„Ki mint vet, úgy arat”. Tömören így írja le a Karma Törvényét ez az ismert mondás. Ebben az összefüggésben az „a mit akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal” vallásos alapelv bizonyosan megszívlelendő tanács.

A másoknak okozott jót vagy bajt, akár szándékosan, akár nem, közvetlenül vagy közvetetten, úgy, hogy teszünk valamit vagy úgy, hogy elmulasztunk valamit megtenni, a jövőben vissza fogjuk kapni. Ez a sors iróniája.

És mindez matematikai pontossággal fog bekövetkezni. Hihetetlenül hangozhat, de a Karma Törvénye tökéletes pontossággal dolgozik. Soha senki még egy tollpihe súlyával sem kap többet vagy kevesebbet, mint az éppen neki szánt mérték.

Voltaképpen a világ pártatlan és igazságos. A Karma Törvénye a büntetés és jutalmazás törvénye.

Kauzalitás – Ok és okozat:

A Karma Törvénye (Tett és Következmény) a kozmikus okszerűség törvénye. A Karma Törvénye az ok és okozat törvénye.

Néhány misztikus és beavatott beszél a kauzális világban tapasztalt élményeiről. Ez egy párhuzamos dimenzió, ahol minden dolog kauzális megnyilvánulását találjuk.
Bűnbánó (Sors és Karma)

Néhány misztikus és beavatott beszél a kauzális világban tapasztalt élményeiről. Ez egy párhuzamos dimenzió, ahol minden dolog kauzális megnyilvánulását találjuk.

Valami, amit esetleg most teszünk, itt a fizikai világban, az egyben egy ok a kauzális világban. Ott pedig, ennek az oknak van egy tőle el nem választható eredménye, ami végül meg fog nyilvánulni a fizikai világban.

Így hát, ahelyett hogy elfogadnánk, hogy a dolgok okszerűek, jól tesszük, ha vizsgáljuk az okszerűséget, ami a dolgok mögött van. Természetesen vannak balesetek, de nem kell mindig ezt feltételeznünk, ha olyasvalami történik, amiről nem vagyunk tudatosak a kauzális dimenzióban.

Megváltoztathatjuk az eredményt, ha változtatunk annak okán. Ha meg akarunk változtatni valamit, változtassuk meg az okát és így megváltozik az okozat.

Karma és Dharma:

Éppúgy, ahogyan lehet egy bankszámlánk jóváírásokkal és tartozásokkal, mindannyiunknak van egy kozmikus bankszámlája jóváírásokkal és tartozásokkal, tételekkel, amikkel adósok vagyunk és amikkel nekünk tartoznak. A Karma a tartozásunk. A Dharma a nekünk járó jóváírás.

A tartozás a fájdalom vagy karma összege, amit a világnak okoztunk és aminek vissza kell ütnie ránk. A jóváírás vagy dharma annak a jónak az összege, amit a világnak adtunk és ami vissza lesz fizetve nekünk.

A mérleg a Karma Törvényének univerzális szimbóluma. Ha a rossz tettek tányérja többet nyom, mint a jótetteké, akkor van valamennyi tartozás és a különbözetet szenvedéssel kell kifizetni, hacsak nem teszünk több súlyt a jótettek tányérjába, hogy kiegyensúlyozzuk a mérleget mielőtt benyújtanák nekünk a számlát…

Alku-kötések:

Karma és Dharma

A szenvedéseink feletti panaszkodás nem segít. Épp ellenkezőleg, keményebbé teszi a karmánkat. Ehelyett inkább segíthetnénk másoknak, akik hasonló helyzetben vannak.

Így, a másoknak való tudatos segítségnyújtással megváltoztathatjuk a sorsunkat. A helyes cselekvés által megváltoztathatjuk az okokat, amiket elvetettünk és, következésképp azok jelen létezésünkre gyakorolt hatását.

Így hát, ha karmikus adósságaink vannak, cselekedjünk jót és ezzel a jóváírással alkut köthetünk egy régi tartozás törlésére mielőtt az fizikai formát öltene. Más szavakkal, a karma kiegyenlíthető úgy, hogy kárpótlást fizetünk. Nem kell elszenvedni múltbeli tetteink másodpéldányának eseményeit, ha tudunk tenni valami mást, amivel ellensúlyozzuk azt.

A sors könyve egy másik univerzális szimbólum. Ebben a könyvben a jó és rossz cselekedetek vannak lejegyezve.

Hiába a jó szándék, ha az eredmény végül katasztrofális lesz. A tetteinket ítélik, nem a szándékainkat.

A beavatás útján a beavatottnak végül sikerül kifizetnie minden adósságát, végső szabadulást nyerve a szenvedésből és a fájdalomból. Valójában minden beavatás fizetség, jutalom, amit a beavatott kap.

Igazság és Kegyelem:

Igazságszolgáltatás

A Karma nem megtorló büntetés, hanem a kiegyenlítés egy törvénye. A büntetés e törvénye az igazság és a kegyelem pillérein támaszkodva tartja fenn a kozmikus egyensúlyt.

Az igazság kegyelem nélkül zsarnokság lenne, a kegyelem igazság nélkül pedig bűnpártolás.

Valójában, a Karma orvosság a léleknek. Bizonyos mértékben tanulunk azáltal, hogy elszenvedjük a fájdalmat, amit egykor másoknak okoztunk.

Tanulunk a keserű orvosságból és jobb emberekké válunk. Azonban kívánatosabb, hogy nem legyen muszáj szenvednünk.

Kiváltképp, ha a beavatás útján járunk, bármilyen karma, amivel tartozunk akadállyá válik, ami visszatart minket az úton. Így hát hasznos tudnunk, hogy a karma alkudható, mert a törvény épp úgy kegyelmes, mint igazságos is.

Miután eltávolítottuk a belsőnkből azokat a pszichológiai elemeket, amik egy hibát követtek el, képtelenné válunk annak újbóli elkövetésére. Ekkor az e hibából eredő karma megbocsájtható.

Különleges karmatípusok:

Anyatermészet

Azonban, nem minden típusú karma bocsájtható meg vagy alkudható. Például, a természet ellen, a szexuális teremtő erők ellen vagy a nemzőszervek ellen elkövetett erőszak nem megbocsájtható – ezeket természetben kell megfizetni.

Néhány karma semmi esetre sem nem vonható vissza, miután materializálódott. Nyilvánvalóan, ekkor már túl késő megpróbálni a mérleget kiegyensúlyozni és alkudozni.

A Karma Törvényének egy különleges típusa vonatkozik a beavatottakra az általuk birtokolt különleges ezoterikus ismeret miatt és az ezzel járó felelősség miatt. Például, ha valaki nyilvánosan beszélne a pozitív Kundalini ellen esetleg megtévesztően összekuszálva azt a negatív ellentétével, a Kundartigátorral, a beavatottak egy különleges karmáját venné magára.

Következtetés:

Nincs más végzet, mint saját tetteink eredményei, de megvan a cselekvési szabadságunk, ami lehetővé teszi, hogy megváltoztassuk a sorsunkat, ha elég bölcsek vagyunk hozzá. Nem muszáj szenvedéssel fizetnünk. Fizethetünk úgy, hogy jót cselekszünk, ha fel tudjuk ismerni, mi a helyes és azt tesszük.

Sors és Karma