Teremtő Szexualitás

Írta: VOPUS   
Teremtő szexualitás

„Az ISTEN SZERETET, és az Ő SZERETETE TEREMT és újból TEREMT.”

A szerelem elragadó szavai vezetnek az imádat forró csókjához. A szexuális aktus valódi konszubsztancializálódása a szerelemnek, hatalmas pszicho-fiziológiai realizmus a természetszerű valónkban.

Amikor egy férfi és egy nő szexuálisan egyesülnek, teremtődik valami. A felső imádat azon pillanataiban a férfi és a nő egy teremtő erővel rendelkező androgén lélek, ugyanúgy mint az Istenek.

Az egyesülés azon pillanataiban igazából a Szent Alkímia Laboratórium-Imaházában vagyunk.

A Nagy tisztánlátók mennyei gyönyörűségbe burkolva láthatják a szexuálisan egyesült párt. Akkor lépünk be a Legfelső Mágia Szentélyébe. Azokkal a meglepő mennyei erőkkel tudjuk csak megsemmisíteni a bennünk lakó Ördögöt, és nagy Hierofánsokká tudunk változni. Ekkor megtelünk elektromossággal és egyetemes mágnesességgel, hatalmas kozmikus erők gyűlnek a Lelkünk mélyén, az asztrál testünk csakrái szikráznak, a Nagy Kozmikus Anya rejtélyes erői keringenek szervezetünk összes csatornáin át. Nem tudjuk megmagyarázni azokat a magasztos boldog pillanatokat. A Tűz Kígyója vergődik, a szív tüze fokozódik és az Atya fennsőbb sugarai szikráznak az egyesült pár homlokán.

A Kabbalisták a Kilencedik Szféráról beszélnek. A Kabbalának ez a Kilencedik Szférája, a Szexualitás.

A Kilencedik Szférába való alászállás volt az Ősi Misztériumokban a legnagyobb próba a Hierofáns legfelsőbb méltóságáért. Jézus, Hermész, Buddha, Dante stb. mind le kellett ereszkedjenek a Kilencedik Szférába, hogy dolgozzanak a Tűzzel és a Vízzel, ami a világnak, állatoknak, embereknek és Istenségeknek az eredete. Bármelyik hiteles és törvényes Fehér Beavatás ezzel kezdődik.

Teremtő szexualitás

Az ember fia a Kilencedik Szférában születik. Az Ember Fia a Tűzből és a Vízből születik. A legnagyobb diadal a Magasztos Imádatban az Ember Fiának megszületése a Világ Jászolába.

A férfi és a nő, egymást szeretve, olyanok mint két hárfa, csodálatos harmóniával, egy Dicsőséges Elragadtatás, amit nem lehet meghatározni, mert ha meghatározzák, akkor eltorzul. Ez a SZERETET.

Tudjátok meg ti, akik igazán szerettek, hogy az Isten a Szeretet. Szeretni, milyen szép szeretni! A szeretet Szeretettel táplálkozik. Csak Szeretettel lehetséges az Alkimista Nász.

Az Alkimisták azt mondják, hogy át kell alakítsuk a Holdat Nappá. A Hold a Lélek. A Nap a Krisztus. A Hold Nappá alakítása csak a Tűz segítségével lehetséges.

A Tökéletes Házasság két lélek egyesülése, egyik, amelyik többet szeret, a másik, amelyik jobban szeret.

Az Ember Fia a Vízből és a Tűzből születik. A Víz a Mag, a Tűz a Lélek.

Isten tündököl a tökéletes pár fölött.

Az Ember Fiának hatalma van a tűz lángra lobbantása fölött, a kedvező szél fölött, az óceánok felborzolt hullámai fölött és az illatos föld fölött.

A Szexuális aktus rettenetes; méltán mondja az Apokalipszis: „Azt, aki legyőzi, az Istenem Templomába oszloppá teszem, és onnan nem jön ki”.

(Samael aun Weor, kivonat a „Tökéletes Házasság”, „Az Ember Fia” c. fejezetéből)

Teremtő szexualitás, Samael Aun Weor, A Tökéletes Házasság