A Tarot

Írta: Samael Aun Weor   

Gustave DoreA Tarot megalkotója Metraton angyal, akit Egyiptomban, azokban az időkben, Hermes Mercurius Trismegistus néven ismertek. Metraton angyalt úgy is ismerték még, mint Énok prófétát, akiről a biblia beszél. Énok pátriárka hagyta ránk a héber ábécé 22 betűjét is. Szoros összefüggés van a Tarot 22 nagy arkánuma és a 22 héber betű között. A tarotban össze van foglalva a teljes Isteni Bölcsesség. Minden Kabbalista a Tarotra alapoz, ismerete és mély tanulmányozása elengedhetetlen.

A világegyetemet a Szám, Mérték és Súly Törvényéből alkották; A matematika formálja a Világegyetemet, a számok élő entitások.

Aki belép a Chesedbe, a tiszta és leírhatatlan Szellem Világába, azon tájakon megvizsgálhatja, hogy ott minden visszavezethető a számokra, ez egy rettentően valós vidék.

Ebben a világban nem magukat a dolgokat látjuk, ahogyan vannak, hanem a dolgok képeit.

A Chesedben tudjuk, hogy hány atomból áll egy asztal, mennyi Karmával tartozik a világ, tudjuk hány molekula él minden testben; ez a Matematika világa, a Realista Világ; ebben a világban valaki azt hiheti, hogy eltávolíthatják a világ valóságától, de ott a Valóságban élnek. Egy templomban tudják, hogy hány Önmegvalósított ember van, és hány nem. Ha valaki egy konyhába lép, tudja, hogy milyen mennyiségű atomból áll az étel, amit meg fogunk enni. Egy Rettentően Realista Világ. A Chesed világában tudják, hogy ki az, aki igazán Ember.

Egy beavatott meg akarta tudni, egy alkalommal, hogyan halad az ezoterikus tanulmányaiban, és a Guruja Kabbalisztikus választ adott neki: „Még 58 perc hiányzik, hogy befejezd a művet, és 36, egyenként 32 kilogrammos bolivárt kell hoznod, és a beavatásaid minősíteni kell”.


PERC 58 = 13 HALÁL

FELSZABADÍTÓK 36 = 9 A KILENCEDIK SZFÉRA

KILOGRAMM 32 = 5 PENTALFA

Ha egy beavatottnak még 58 percre van szüksége, ez azt jelenti, hogy nem maradt már egy órája sem arra, hogy megszabaduljon, 5 + 8 = 13, a Halál. Ha percekről beszélnek, az azért van, mert már kevés idő van hátra.

9. Tarot kártyaA 36 Bolivár, San Martines vagy Morelos a megszabadítók 3 + 6 = 9, a Kilencedik Szféra, a Szex; a lándzsával való munka, 36 alapvető munka van.

A 32 KILOGRAMM EGYENÉRTÉKŰ A 32 ÚTTAL, A PENTALFA.

58 + 36 + 32 = 126 = 1 + 2 + 6 = 9

A teljes munka a Kilencedik Szférában van, ez a Kabbalisztikus Nyelvezet. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az összegek Kabbalisztikus Összegek, száz százalékban gyakorlatiasnak kell lennünk.

Mikor már ismerjük a 22 Arkánum jelentését, csak akkor tanulmányozzuk a Jóslás gyakorlatát, hogy intelligensen, csak nagyon fontos esetekben használjuk azt fel. A 22 Arkánumot meg kell jegyeznünk, hogy teljes Kabbalisták legyünk; tanulmányoznunk kell, és a memóriánkba kell vésnünk ezeket a tanításokat.

(Samael Aun Weor, részlet a „Tarot és Kabbala” című könyvből)