A filozófia

Írta: VOPUS   

filozófus meditációbanA filozófia a Gnózis egy transzcendentális pillére; a filozófia lehetővé teszi a saját pszichológiánk összes alkotójának a teljes megismerését, és segít a felebarátaink megértésében.

Mivel a valódi filozófia különböző iskolákra, vallásokra oszlott, ezek alkuba bocsátkoztak és közismertté tették magukat, úgy mintha az egyetlenek és igaziak lennének; mára az emberiség olyannyira összezavarodott, hogy már azt sem tudja merre induljon, mivel egyesek, egyrészt, követőket akarnak, másrészt pedig, kézen fogják a másikat, mint a kereskedők a járó-kelők meggyőzésére való igyekezetükben.

Tekintettel a tudatlanságra, sokan elhatározták, hogy figyelmen kívül hagynak mindenfajta tanítást, amelyet ma áruba vagy „ajándékba" adnak, azzal a céllal, hogy úgy éljünk, ahogy azt magunk gondoljuk, egy leheletnyi szkepticizmust hagyván, amelyet maga az ember hozott létre és a csökönyös iskolák, amelyek ahelyett hogy az emberiség segítésére törekednének, úgy tűnik, hogy még több követő megszerzésével vagy a pénztárcájuk megtöltésével vannak inkább elfoglalva.

Így hát ma elengedhetetlen és sürgős megértenünk a jelenlegi emberiség különböző életviteli formáit, ahhoz, hogy megértsük a Földet, amin járunk.

Szintén sürgős megértenünk, hogy, ha egy kiegyensúlyozott élet elérésére és egy objektív tudatra vágyunk, akkor önkritikát és toleranciát szükséges gyakorolnunk, a tudatos alázat és a parázsló szív keresésében.

Ebben a cikkben láthatunk egy keveset, hacsak távolról is, arról ami a legtermészetesebben felfogható és megérthető. Ezzel át is térünk a rövid magyarázatára annak, amit a filozófia terminusa akar mondani.

reflexió - elmélkedésFilozófia alatt a következőket értjük:

 • Az emberi szellem szándéka arra, hogy egy racionális felfogást hozzon létre a világegyetemről, az önreflexió által, saját értéki, elméleti és gyakorlati képességei által.

 • Egy bizonyos tudomány elsődleges alapelveinek és általános fogalmainak rendszertana.

 • Lelki bátorítás ahhoz, hogy elviseljük az élet viszontagságait.

 • Valaminek az irányító ideája.

A filozófia ágai:

A filozófiai kutatás különböző területeinek egy lehetséges megkülönböztetése:

 • Ontológia és metafizika: a valóság struktúrájának kritikus analízise
 • Ismeretelmélet: episztemológia vagy gnozeológia (a megértés eredetének, struktúrájának és megszerzésének az analízise)

 • Logika: a gondolkodás vagy az igaz kijelentések tanulmányozása

 • Etika: az emberi cselekedetek és értékeik tanulmányozása

 • Esztétika: a szépség és a művészet elmélete

elme és meditációA filozófia történelme nem korlátozódik csupán a különböző filozófiai doktrínák bemutatására, hanem kritikusan kívánja rekonstruálni a meghatározott filozófiai érveléseket vagy rendszereket. Szintén jeleznünk kell itt a különböző, meghatározott tudományágakhoz vagy az emberi tevékenységekhez tartozó filozófiai analízisek létét, amelyek specializálódott területekből állnak, mint amilyen, többek között, a történelemfilozófia, a tudományfilozófia, a jogfilozófia, a szociális filozófia.

A Valódi Filozófus megérti, hogy:

 • A Transzcendentális Filozófia az, amely megpróbálja megtalálni a pszichológiai alapelveket az antik kultúrákban, valamint azon fáradozik, hogy gyakorlatba ültesse ezeket, és elsősorban arra vágyik, hogy elpusztítsa az akadályokat, amelyek meggátolják a fény látásában, vagyis: a pszichológiai aggregátumokat, az Egót, az ént, az én magamat.

 • Megfejti a múlt óriási hagyatékának szent szavait, kivonva ezen ismeretekből a hasznos elemeket, hogy gyakorlatba helyezhesse őket, és életet adjon a szellemi halálnak. Szétválasztani a „betűből ami öl, és a szellemet, ami életet ad". A filozófus az egyetlen filozófiával, az Egyetemes Bölcsességgel lép frigyre.

 • Nem utasítja el az antik civilizációkat, egyesíti őket ahhoz, hogy egyhangúan megértse és dolgozzon velük. A világ minden iskoláját, szektáját és hitét tiszteli, megérti a szabad akaratot.

 • Zászlaja a tolerancia és a benső Krisztus tudatos keresése. Nem verseng, mivel, ahogyan a szállóige mondja: „Nem kell elsőnek érkezni, de tudni kell megérkezni."

 • A filozófus: dokumentálódik, de nem okoskodik. Megérinti és önmagára talál a transzcendens misztikában, de nem esik őrületbe. Tisztel minden egyes archeológiai tárgyat, és gyakorlatba ülteti a tanítását.

 • Az Igazi filozófus: a három alapvető tényezővel dolgozik, amely a Születés, a Halál és az Emberiségért való Áldozathozatal. Újból megszületik, regenerálván kaotikus vizeit; ha a szexualitás által űztek ki minket, a szexualitás által kell visszatérnünk, ez nyilvánvaló. A Halállal pusztítható el a halál; csak ha elpusztítjuk a Pszichikai Aggregátumot, akkor lesz fény. Segíti az emberiséget, segít anélkül, hogy bármit is kérjen cserébe, és ezt tudatosan teszi: „Ne ajándékozzatok nekik halat, jobb ha megtanítjátok őket halászni". Mindenfajta személyes haszonnak távol kell állnia az egoizmustól, minden vagyont szét kell osztani: „Ingyen kaptad, ingyen kell továbbadnod".

 • A valódi filozófus megért mindent, ami körülveszi, nem válik üres ideák fanatikusává, a dolgokat tudatosan képes felhasználni. Nem képmutató, puritán, sem szent, hanem alázatos. Tiszteli a Természetet, mivel a Természet az Isten Anyának a teremtése, és szintén tudatosan képes használni azt. Példaként: Egyszer, egy mester azt mondta a tanítványának, - Egy hal megmentette egyszer az életem, és erre a tanítvány megkérdezte, - Á, tényleg, és hogyan mentette meg az életed?, erre azt válaszolta a Mester : - Megettem.

Tehát a transzcendentális filozófia, mindenekelőtt egy tudatos filozófia, és igazán foglalkozik Testvérével, az Emberrel. Ez a Nagy Küldetése azoknak, akik gyakorlatba szeretnék helyezni úgy a filozófiát, mint a művészetet, a tudományt és a misztikát, amelyek együtt a Gnózis négy alapvető pillére.

a filozófia