A Tudat

Írta: Samael Aun Weor   

A Tudat

A Tudat - a belső ismeret elérése

Az emberek összekeverik a Tudatot az Intelligenciával vagy az Értelemmel, és a nagyon Intelligens embernek vagy a nagyon Intellektuálisnak, a nagyon Tudatos minősítést adják. Állítjuk, hogy a TUDAT az emberben, minden kétség és félelem megtévesztése nélkül, egy nagyon különleges módja a „A BELSŐ TUDÁS MEGÉRTÉSÉNEK”, teljesen független az összes szellemi tevékenységtől.

A Tudat Képességelehetővé teszi számunkra a Saját Magunk Megismerését.

A Tudat Teljes Megértést ad arról, ami van, ahol van, ami igazán ismert, és ami biztosan ismeretlen.

A Forradalmi Pszichológia azt tanítja, hogy csakis az ember önmaga képes Megismerni Saját Magát.

Csakis mi magunk tudhatjuk, hogy Tudatosak vagyunk-e egy adott pillanatban vagy sem. Csakis saját magunk tudhatunk a Tudatról és, hogy ez jelen van-e egy adott pillanatban vagy sem.

Az ember saját maga és csakis ő képes meglátni egy adott pillanatban, mielőtt ez bekövetkezne, hogy az adott idő előtt igazából nem volt Tudatos, a Tudata Aludt; majd ezután elfelejti vagy elraktározza ezt a tapasztalatot, mint egy emléket, mint egy hatalmas élmény emlékét.

Sürgetően fontos tudni, hogy a Tudat a Racionális Állatban nem folyamatos, nem állandó.

A Tudat az embernek nevezett Intellektuális Állatban rendszerint mélyen alszik.

Ritkák, nagyon ritkák azok a pillanatok, amikor a Tudat ébren van; az Intellektuális Állat mélyen Alvó Tudattal dolgozik, autót vezet, megházasodik, meghal, stb., és csakis nagyon kivételes alkalmakkor Ébred fel.

Az ember Élete egy Álom-Élet, de ő azt hiszi, hogy Ébren van, és soha nem is ismerné el, hogy Álmodik, hogy a Tudata Alszik.

Boxolók - Álom-Élet- a világ Álmodik - Az Alvó Tudat Felébresztése

Ha valaki Felébredne, szörnyen zavarban érezné magát, azonnal megértené a bohóckodását, nevetségességét. Ez az Élet rettenetesen nevetséges, rettenetesen tragikus, és csak ritkán fennkölt.

Ha egy bokszoló hirtelen Felébredne egy küzdelem teljében, szégyenkezően nézné a tisztelt publikumot és, az Alvó és a Tudattalan sokaság ámulatára, elmenekülne e rettenetes látványtól.

Amikor az ember bevallja, hogy Alvó Tudata van, biztos lehet benne, hogy már kezd felébredni.

Az elavult Ősi Pszichológia Iskolák, amelyek tagadják a Tudat létezését, és még a fogalom hasztalanságát is állítják, a Legmélyebb Álom Állapotában vádaskodnak. Ezen Iskolák követői nagyon mélyen Alszanak, jóformán egy Infra vagy Tudattalan állapotban.

Azok, akik összekeverik a Tudatot a Pszichológiai Funkciókkal: gondolatokkal, érzésekkel, motorikus és érzéki impulzusokkal, valójában nagyon Tudattalanok, mélyen alszanak. Azok, akik elismerik a Tudat létezését, de határozottan tagadják a Tudat Fokozatait, a tudatos tapasztalat hiányáról, a Tudat Álmáról tanúskodnak.

A Tudat Különböző Fokozatai - Forradalmi Pszichológia

Bárki, aki valaha is Felébredt egy pillanatra, első kézből tudja, hogy a Tudatosságnak különböző fokozatai vannak, amelyek önmagunkban megfigyelhetőek.

  • Először: IDŐ. Mennyi ideig voltunk tudatosak?
  • Másodszor: GYAKORISÁG. Hányszor ébresztettük fel a tudatot?
  • Harmadszor: KITERJERDÉS ÉS MÉLYSÉG. Miről voltunk tudatosak?

A Forradalmi Pszichológia és a Régi Filokália felhívják a figyelmet, hogy nagyon speciális Szuper-Erőfeszítések által, fel lehet Ébreszteni a Tudatot, és elérhető, hogy folyamatos és uralható legyen.ÉN-ek - A Tudat Felébresztése

Az alapvető Tanítás célja, hogy Felébressze a Tudatot. Semmit sem ér tíz-tizenöt év tanulás az iskolában, a főiskolán vagy az egyetemen, ha a tantermeket elhagyva Alvó Automaták vagyunk.

Nem túlzás azt mondani, hogy az Intellektuális Állat nagy erőfeszítések által képes csupán egy pár perc erejéig Önmagáról Tudatos lenni.

Világos, hogy manapság vannak ritka kivételek, akiket Diogenész Lámpásával kell keresnünk; az ilyen ritka eseteket képviselik az olyan Valódi Emberek, mint: Buddha, Jézus, Hermész, Kecálkoatl, stb.

Ezek a vallásalapítók Állandó Tudattal rendelkeztek, Nagy Megvilágosodottak voltak.

Az emberek általában nem Tudatosak Önmagukról. A folyamatos Tudatosság illúziója a Memória és minden gondolkodás folyamat szülötte.

Az ember, aki egy retrospektív gyakorlatot végez, hogy visszaemlékezzen az egész életére, valóban képes visszaemlékezni arra, hányszor házasodott, hány gyermeket nemzett, kik voltak a szülei, tanárai, stb., de ez nem jelenti a Tudat Felébredését, ez egyszerűen az öntudatlan cselekedetekre való visszaemlékezés, és ez minden.

A Tudat Felébresztése (Álom, Ébrenlét, Ön-Tudat, Objektív Tudat)

Meg kell ismételnünk azt, amit az előző fejezetekben mondtunk. A TUDATNAK NÉGY SZINTJE LÉTEZIK. Ezek a következők: ÁLOM, ÉBRENLÉT, ÖN-TUDAT és OBJEKTÍV TUDAT.

A szegény Intellektuális Állat, akit tévesen neveznek Embernek, ezek közül csak az első két szinten él. Egy része az életének Alvással telik, a másik pedig az úgynevezett Éber állapotban, ami szintén Alvás.

Az ember, aki alszik, és Álmodik, azt gondolja Felébredt azzal, hogy visszatért az Éber állapot, de a valóságban ebben az Éber állapotban is folytatja az Álmodást.

Ez olyan, mint a hajnal, a csillagok eltűnnek a napfény miatt, de továbbra is léteznek, ha a fizikai szem nem is érzékeli ezeket.

A hétköznapi életben az ember semmit sem tud az Öntudatosságról, sokkal kevésbé az Objektív Tudatról.

De az emberek büszkék, és mindenki Öntudatosnak gondolja magát, az Intellektuális Állat szilárdan meg van győződve arról, hogy Tudatos Önmagáról, és semmiképpen sem fogadja el, ha azt mondják neki, hogy Alszik és Tudatlan Önmagáról.

Vannak kivételes pillanatok, amikor az Intellektuális Állat Felébred, de ezek a pillanatok ritkák, előfordulhat egy nagyon veszélyes helyzetben, egy erős érzés hatása alatt, valamilyen új körülmény hatására, néhány váratlan, új helyzetben, stb.Forradalmi Pszichológia - hogyan Ébresszük Fel a Tudatot

Igazán sajnálatos, hogy a szegény Intellektuális Állatnak nincs uralma a Tudat mulandó állapotai felett, nem emlékszik rájuk, nem tudja azokat folyamatossá tenni.

Mindazonáltal, az Alapvető Tanítás kimondja, hogy az ember képes elérni a Tudat Irányítását és kivívni az Öntudatot.

A Forradalmi Pszichológia rendelkezik módszerekkel, tudományos eljárásokkal a Tudat Felébresztésére.

Ha fel akarjuk Ébreszteni a Tudatot, el kell kezdenünk megvizsgálni, tanulmányozni és később eltávolítani mindazokat az akadályokat, amelyek megjelennek az úton; ez a könyv az iskolapadtól kezdődően mutatja meg a Tudat Felébresztéséhez vezető utat.

Samael Aun Weor, Alapvető Tanítás. XXXVII. Fejezet, A tudat

Győzelem - Samothrache - A Tudat
A Tudat Felébresztése (Samael Aun Weor - Alapvető Tanítás)