Az emberi lény: Test, Lélek, Szellem

Írta: Samael Aun Weor   
Blake- Jákób lajtorjája. (Az emberi lény: Test, Lélek, Szellem)

Már kijelentettük, és elismételjük, hogy a SZELLEMI EMBERT a test, a lélek és a szellem hármasa alkotja; a Szent Írások alátámasztják, 1. Thessalonikabeliekhez 5-23. Ez a hármas az Univerzális Energia Hét Módosulásának sűrűsödése, minden létezőnek a Kiváltó Oka. Az embernek isteni és emberi természete van. Szellem és Anyag; Szent János Apokalipszisének Hét Pecsétes Könyve. A fizikai test, sűrűségé miatt, a Lélek hordozója, hogy ez fejlődjön az anyag világában. A Lélek nem a Szellem és a Szellem nem a Lélek. A Lelket az egyes inkarnációkban megszerzett tudatos értékek alkotják. A Szellem az isteni szikra, ami az élet hajnalán az Abszolút kebeléből vált ki.

Samael Aun Weor- Ezret elértük, de kétezret nem

Lélek - Szellem
Az emberi lény: Test, Lélek, Szellem