Bevezetés a Kabbalába

Írta: Samael Aun Weor   
Kabbala - A Szefirotok fája - Samael Aun Weor

Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől (a Belső Isten), a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.

De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.

Jakab 1:5-6

A Kabbalát az évszázadok homálya fedi, ott ahol az Univerzum, a Maha Kundalini, a Nagy Anya méhében megfogant. A Kabbala a Számok Tudománya.

A Tarot szerzője METRATON Angyal volt, a Bölcsesség és a Kígyó vezetője, Énokh próféta, akiről a Biblia beszél.

METRATON Angyal, vagy Énokh  próféta, hagyta ránk a Tarotot, ami minden Isteni Bölcsességet magába foglal, ez  kőbe vésve maradt.

Ugyanúgy ránk hagyta a Héber Ábécé 22 betűjét. Ez a Nagy Mester a Felsőbb Világokban él, az Aziluth Világban, egy felfoghatatlan boldogság világában, a Kabbala szerint a Kether Régióban, egy eléggé magas Szefirában.

Minden Kabbalista a Tarotra alapoz, ismerete és mély tanulmányozása elengedhetetlen. A világegyetemet a Szám, Mérték és Súly Törvényéből alkották; A matematika formálja a Világegyetemet, a számok élő entitások.

Kabbala - A Szefirotok fája - Samael Aun Weor

Aki belép a Chesedbe, a tiszta és leírhatatlan Szellem Világába, azon tájakon megvizsgálhatja, hogy ott minden visszavezethető a számokra, ez egy rettentően valós vidék. Ebben a világban nem magukat a dolgokat látjuk, ahogyan vannak, hanem a dolgok képeit. A Chesedben tudjuk, hogy hány atomból áll egy asztal, mennyi Karmával tartozik a világ, tudjuk hány molekula él minden testben; ez a Matematika világa, a Realista Világ; ebben a világban valaki azt hiheti, hogy eltávolíthatják a világ valóságától, de ott a Valóságban élnek. Egy templomban tudják, hogy hány Önmegvalósított ember van, és hány nem. Ha valaki egy konyhába lép, tudja, hogy milyen mennyiségű atomból áll az étel, amit meg fogunk enni. Egy Rettentően Realista Világ. A Chesed világában tudják, hogy ki az, aki igazán Ember.

Egy éjszaka, a Chesed Világában, bementem egy színházba, itt Karmákat egyensúlyoztak egy vetítővásznon, a teremtés vásznán, meg lehetett szemlélni, miként a Karma Mesterei egy hatalmas mérlegben elhelyezték a világ két legnagyobb hatalmának a Karmáját, mindegyiket egy-egy tányérban, és a mérleg kibillent az Északi Kolosszus ellen, aki hatalmas Karmával tartozik, hanyatlik, egy villámlással elbukik, mert az adósságot minden áron vissza kell fizetni.

A Teozófusok Síkokról és Al- Síkokról beszélnek, és ez a TÍZ SZEFIROT. AZ ÖRÖK TÉR ANYA TÍZ EMANÁCIÓJA, TÍZ HULLÁM, AMI ALAPUL SZOLGÁL A NAGY ANYÁNAK.

A Naprendszer Hét Bolygója a Hét Szefirot, és a Triune Spirituális Nap a Szefirot Koronája. Ezek a SZEFIROTOK a Tudatunkban élnek és lüktetnek, és meg kell tanulnunk befolyásolni és összehangolni őket, a Belső Univerzumunk csodálatos laboratóriumában. A Szefirotoknak köszönhetően Emberré alakulhatunk át; ugyanúgy léteznek SZEFIRÁK, ahogyan léteznek Pozitív és Negatív Ionok is.

MEG KELL ALKOTNUNK EZEKET A SZEFIROTOKAT, MERT VELÜNK VANNAK, ITT ÉS MOST. Ezen Tíz Szefirot megalkotása egy személyben, átalakítja őt egy Önmegvalósítottá; csiszolt drágaköveknek tűnnek, ez valami nagyszerű.

A Szefirot Koronáját a Kether, a Chokmah és a Binah alkotja; meg kell érteni e három Szefirot alapját.

Az Apa, Első Logosz Kether Bölcsesség
A Fiú, Második Logosz Chokmah Szeretet
A Szentlélek, Harmadik Logosz Binah Erő, Szent Tűz-elem, Lángolás

KETHER: a Napok Aggastyánja, a titkok Titka, a jóság Jósága, 31 hajfürtje van és a szakállában 13 tincs, a 13 a Szót jelképezi, az Igét. Sok csodát beszélnek róla, egyesek Shamadi (Eksztázis) alatt beszélhetnek vele, hogy parancsokat kapjanak. Ő a Végtelen Irgalom, Teljes Bölcsesség.

Kabbala - A Szefirotok fája - Samael Aun Weor - Kether-Chokmah-Binah

CHOKMAH: A Krisztus, ami Szeretet. A Krisztus arra vár, hogy a tanítvány egy napon majd dolgozzon a Kilencedik Szférában és végtelen szeretettel készíti fel. A Szeretet a világ Oktatója.

BINAH: A Szentlélek, Tűz Erő. Egy Hierofáns meg kellett gyógyítson egy elmebeteg asszonyt, és a gyógyítás sikerült; a Hierofáns pénzt kért cserébe a beteg családjától. Utólag találkozott a Szentlélekkel, amely fehér galamb képébe öltözött, a Hierofáns megkérdezte, hogy helyesen járt- e el és a Szentlélek azt válaszolta, hogy helytelenül járt el: ”ÉN VAGYOK AZ, AKI GYÓGYÍT”, mondta; így a Mester vissza kellett vigye a pénzt. HA VALAKINEK HATALMÁBAN ÁLL GYÓGYÍTANI ÉS FIZETSÉGET KAP ÉRTE, SÚLYOS HIBÁT KÖVET EL.

A Belső Világokban sokszor beszélnek Kabbalában, ismerni kell a kabbalisztikus Számokat, ha egy Mestert megkérdeznek arról, „mennyi időt fogok élni?”, számokban válaszol.

A Kabbala tanulmányozásának célja hogy alkalmassá tegyen a Felsőbb Világokra. Például: egy Beavatott bizonyos alkalommal Tisztánlátást kért, belsőleg ezt válaszolták: ”8 nap alatt eléri”. Aki tudatlan, visszatér a Fizikai Testébe, és hiszi, hogy 8 napon belül, ha ma például Szerda van, a következő Szerdán, már Tisztánlátó. Valójában a „8” Jób Száma, és megmutatja, hogy legyen türelmes. Aki nem ismeri, összezavarodhat a Belső Világokban, a Kabbala alapvető e világok nyelvének megértéséhez.

Magától értetődik, hogy a Kabbala tanulmányozásának velejárója az önmagunkon való munka. Tudatosak kell legyünk ezen tanulmányokban, mert ha csak az értelemben marad, kárba vész, és ha  Tudatosítjuk, már gyermekkorban kinyilvánulnak.

Egy beavatott meg akarta tudni egy alkalommal, hogyan halad az ezoterikus tanulmányaiban, és a Guruja kabbalisztikus választ adott neki: „Még 58 perc hiányzik, hogy befejezd a művet, és 36, egyenként 32 kilogrammos Bolivárt kell hoznod, és a beavatásaid minősíteni kell”.

  • PERC 58 = 13 HALÁL
  • FELSZABADÍTÓK 36 = 9 A KILENCEDIK SZFÉRA
  • KILOGRAMM 32 = 5 PENTALFA
Kabbala - A Szefirotok fája - Samael Aun Weor - Kether-Chokmah-Binah

Ha egy beavatottnak még 58 percre van szüksége, ez azt jelenti, hogy nem maradt már egy órája sem arra, hogy megszabaduljon, 5 + 8 = 13, a Halál. Ha percekről beszélnek, az azért van, mert már kevés idő van hátra.

A 36 Bolivár, San Martines vagy Morelos, a megszabadítók 3 + 6 = 9, a Kilencedik Szféra, a Szex; a lándzsával való munka, 36 alapvető munka van.

A 32 KILOGRAMM EGYENÉRTÉKŰ A 32 ÚTTAL, A PENTALFA.

58 + 36 + 32 = 126 = 1 + 2 + 6 = 9

A TELJES MUNKA A KILENCEDIK SZFÉRÁBAN VAN, ez a Kabbalisztikus Nyelvezet. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az összegek Kabbalisztikus Összegek, száz százalékban gyakorlatiasnak kell lennünk.

Mikor már ismerjük a 22 Arkánum jelentését, csak akkor tanulmányozzuk a JÓSLÁS gyakorlatát, hogy intelligensen, csak nagyon fontos esetekben használjuk azt fel. A 22 Arkánumot meg kell jegyeznünk, hogy teljes Kabbalisták legyünk; tanulmányoznunk kell, és a memóriánkba kell vésnünk ezeket a tanításokat.

INVERENCIÁLIS BÉKE!

Samael Aun Weor. Tarot és Kabbala (1978), "Előszó"