Mitä VOPUS on?

Kirjoittanut Editor VOPUS   
VOPUS- Gnosis

Kautta aikojen monet ovat halunneet nostaa salaperäisyyden hunnun, joka kätkee taakseen suuria totuuksia olemassaolosta: Mistä olemme tulleet ja mihin olemme menossa? Mikä on elämämme tarkoitus? Mitä on materiaalista maailmaa syvemmällä? Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?

Etsiessään vastauksia monet ovat kääntyneet muinaisten metafyysisten filosofioiden puoleen, toiset ovat syleilleet eri uskontojen dogmeja ja riittejä, mutta kaikki nämä ovat pystyneet vain rauhoittamaan kaipuita, sillä ne eivät kerro koko totuutta eivätkä siten sammuta janoa, joka polttaa vilpittömän etsijän sydäntä. Ja niistä, jotka valitsivat agnostismin ja materialismin tien, kieltäen Jumalan, on aikojen saatossa tullut materian, fatalismin ja vaistojen orjia.

Tämä tarve päästä pureutumaan näkyvän, ulkoisen maailman ulottuvuuksia syvemmälle etsiäkseen korkeampaa, vapauttavaa vastausta,  on ihmisille hyvin luonnollinen. Ja se on vielä normaalimpi ja voimakkaampi maailmassa, missä moraalisesta ja henkisestä rappiosta, kunnianhimosta, ylpeydestä, vallanhimosta sekä alempien intohimojen tyydyttämisestä on tullut jokapäiväistä ja tavallista.

Vopuksen päämääränä on tutkia ja tarjota tietoa, joka auttaa ihmistä päästä pureutumaan olemassaolon mysteereihin ja lähestymään siten omaa henkisempää olemustaan. Se on gnostista tietoa; viisautta, joka tuo elämää ja tutkii perimmäistä totuutta, josta maailma on lähtöisin ja joka ilmenee neljän pilarin – taiteen, tieteen, filosofian ja uskonnon – kautta.

Vaikka Vopus tutkii monia ihmiskulttuurin aspekteja sejä maailmassa olleita eri uskontoja ja uskomuksia, se ei ole uskonto eikä pyri olemaan sellainen, eikä se myöskään ole yhtäkään uskontoa vastaan. Vuosituhansien saatossa viisauden valo on ilmennyt monin eri tavoin sopeutuen aina erilaisten aikojen ja paikkojen tarpeisiin. Kaikki uskontomuodot ovat ilmentymiä yhdestä ja ainoasta universaalista uskonnosta, joka kaikkina aikoina on ollut ja tulee olemaan olemassa.

Vopus tarjoaa kaikille tiedosta kiinnostuneille gnostisia opetuksia, jotka ovat jälleen nykyihmisen saavutettavissa Samael Aun Weorin ansioista. Lukemattomien tutkimusten ja tiiviiden harjoitusten kautta hän kasasi henkisistä aiheista synteesin, joka on paljon laajempi ja voimakkaampi kuin aikoinamme on koskaan tunnettu tai harjoitettu.

Tämä internet-sivusto ja tämä tieto on niitä varten, jotka haluavat juoda mysteerien lähteestä ja joilla on uskalias kaipuu tutkia näkymätöntä ja tuntematonta – ei pelkästään hetken mielijohteesta tai uteliaisuudesta, vaan koska he tuntevat, että syvällä heidän sisimmässään on jotain ikuista, ja että tuo ikuinen pyrkii kiivaasti kohti täyttymystään.

 

VOPUKSEN symboli

AddThis Social Bookmark Button